Walt Disney

Định nghĩa Walt Disney là gì?

Walt DisneyWalt Disney. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Walt Disney – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đấng Tạo Hóa và phim hoạt hình của những bộ phim đầu tiên hoạt hình. Một số tác phẩm của Disney bao gồm hầu hết các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong lịch sử như chuột Mickey, Donald Duck và Goofy. Walt Disney đã đồng sáng lập Walt Disney Productions, mà đã phát triển được các nhà sản xuất lớn nhất của bộ phim hoạt hình và gia đình tập trung. Walt Disney và anh trai Roy Disney mở rộng doanh nghiệp thành công của họ vào năm 1955 bằng cách mở Disneyland Amusement Parks. Công ty Walt Disney hiện đang hoạt động hai công viên giải trí tại Hoa Kỳ và trượt qua khoảng 35 tỷ $. Walt Disney qua đời vào năm 1966 do biến chứng gây ra bởi ung thư phổi.

Definition – What does Walt Disney mean

Creator and animator of the first animated films. Some of Disney’s works include the most popular cartoon characters in history such as Mickey Mouse, Donald Duck, and Goofy. Walt Disney co-founded Walt Disney Productions, which has grown to be the biggest producer of animated and family focused films. Walt Disney and his brother Roy Disney expanded their successful enterprise in 1955 by opening Disneyland Amusement Parks. The Walt Disney Company currently operates two amusement parks in the United States and grosses around $35 billion. Walt Disney passed away in 1966 from complications brought on by lung cancer.

Source: ? Business Dictionary