BMG File

? Cách mở file .BMG? Những phần mềm mở file .BMG và sửa file lỗi. Convert Binary BMG file sang định dạng khác.

.BMG File Extension

   

File name BMG File
File Type Nintendo DS On-Screen Text File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .BMG là file gì?

BMG là Game Files – Nintendo DS On-Screen Text File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Tập tin được sử dụng bởi một số Nintendo DS, Wii, và các trò chơi GameCube bao gồm Mario Kart DS và Super Mario Sunshine; tiết kiệm văn bản trên màn hình như hộp thoại hoặc cấp trò chơi văn bản; đôi khi thay đổi, hoặc “modded,” sử dụng MKDS khóa học bổ trợ.

What is a BMG file?

File used by some Nintendo DS, Wii, and GameCube games including Mario Kart DS and Super Mario Sunshine; saves on-screen text such as dialog or game level text; sometimes altered, or “modded,” using MKDS Course Modifier.

Cách mở .BMG file

Để mở file .BMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMG do người dùng đóng góp.

  • WiiCoder
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • CTools

Chuyển đổi file .BMG

File .BMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.