BMS File

? Cách mở file .BMS? Những phần mềm mở file .BMS và sửa file lỗi. Convert N/A BMS file sang định dạng khác.

.BMS File Extension

   

File name BMS File
File Type 1BeatMania Song File
Nhà phát triển Konami
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .BMS là file gì?

BMS là Game Files – 1BeatMania Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Konami.

Sông tập tin được sử dụng bởi BeatMania, một video game nhịp điệu với một giao diện điều khiển DJ; lưu trong một định dạng văn bản và lưu trữ dữ liệu tham chiếu trong phát lại của bài hát; bao gồm tên bài hát, nghệ sĩ, thể loại, BPM (nhịp đập mỗi phút), số lượng người chơi, vị trí lưu ý, tài liệu tham khảo để các file hiệu ứng âm thanh, và các thông tin khác.

What is a BMS file?

Song file used by BeatMania, a rhythm video game with a DJ controller interface; saved in a text format and stores data referenced during the playback of song; includes the song title, artist, genre, BPM (beats per minute), number of players, note positions, references to sound effect files, and other information.

Cách mở .BMS file

Để mở file .BMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BMS do người dùng đóng góp.

  • StepMania
  • VideoPad
  • VideoPad
  • WavePad Sound Editor
  • Express Rip
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter

Chuyển đổi file .BMS

File .BMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.