Brain Dump

Định nghĩa Brain Dump là gì?

Brain DumpDump não. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brain Dump – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các bãi não được sử dụng trong các kỳ thi chứng chỉ CNTT hoặc trong các kỳ thi khác, nơi mà câu hỏi hiếm khi thay đổi và các chi phí cấp giấy chứng nhận là cao.

What is the Brain Dump? – Definition

Understanding the Brain Dump

Most brain dumps are used in IT certification exams or in other exams, where questions rarely change and the certification expense is high.

Thuật ngữ liên quan

  • Illegal File Sharing
  • Backsourcing
  • Cloud Provider
  • Data Mart
  • Retrosourcing
  • Cloud Portability
  • Composite Applications
  • Financial Software
  • Legacy Application
  • Predictive Analytics

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm