CDL File

? Cách mở file .CDL? Những phần mềm mở file .CDL và sửa file lỗi. Convert Binary CDL file sang định dạng khác.

.CDL File Extension

   

File name CDL File
File Type 1CADKEY Wireframe Design File
Nhà phát triển Kubotek
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (9 Bình chọn)

File .CDL là file gì?

CDL là CAD Files – 1CADKEY Wireframe Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kubotek.

Tập tin được tạo ra bởi CADKEY Wireframe, một chương trình sử dụng để xây dựng wireframes CAD ba chiều; chứa một wireframe 3D, bao gồm cả dòng, đo lường và hình học; sử dụng để hình dung và lưu trữ thông tin thiết kế cho một sản phẩm 3D.

What is a CDL file?

File created by CADKEY Wireframe, a program used to construct three-dimensional CAD wireframes; contains a 3D wireframe, including lines, measurements, and geometry; used to visualize and store design information for a 3D product.

Cách mở .CDL file

Để mở file .CDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CDL do người dùng đóng góp.

  • Audition
  • CADlink
  • CADlink
  • Disketch CD Label Software
  • ConceptDraw Professional
  • CaseWare Working Papers
  • CaseWare Working Papers

Chuyển đổi file .CDL

File .CDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.