Cease and desist letter

Định nghĩa Cease and desist letter là gì?

Cease and desist letterNgừng và thư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cease and desist letter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bước pháp lý đầu tiên theo đó một bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm đình chỉ ngay hành vi tiếp tục vi phạm quyền của mình.

Definition – What does Cease and desist letter mean

First legal step whereby an aggrieved party demands the offending party to immediately stop any further acts of violation of its rights.

Source: ? Business Dictionary