CF File

? Cách mở file .CF? Những phần mềm mở file .CF và sửa file lỗi. Convert Text CF file sang định dạng khác.

.CF File Extension

   

File name CF File
File Type Sendmail Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (27 Bình chọn)

File .CF là file gì?

CF là Settings Files – Sendmail Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập Sở thích sử dụng để cấu hình chương trình Unix sendmail; xác định các máy chủ SMTP, máy chủ thư relay, và hàng trăm các thiết lập khác; lưu trong một định dạng văn bản và được biên soạn bởi bộ xử lý vĩ mô Unix M4 mỗi lần sendmail được chạy.

What is a CF file?

Preference file used to configure the Unix sendmail program; defines the SMTP server, mail relay hosts, and hundreds of other settings; saved in a text format and is compiled by the Unix M4 macro processor each time sendmail is run.

Cách mở .CF file

Để mở file .CF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CF do người dùng đóng góp.

  • Sendmail
  • text editor
  • text editor
  • CIMCO Edit
  • Media Player Classic
  • Brackets
  • Brackets

Chuyển đổi file .CF

File .CF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.