CNT File

? Cách mở file .CNT? Những phần mềm mở file .CNT và sửa file lỗi. Convert Text CNT file sang định dạng khác.

.CNT File Extension

   

File name CNT File
File Type Help Contents File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (44 Bình chọn)

File .CNT là file gì?

CNT là System Files – Help Contents File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

What is a CNT file?

Help file used by Windows and Windows applications; stores topics for a Help document (.HLP file) in a plain text format; commonly installed with an application that uses Microsoft Help as the help documentation format.

Cách mở .CNT file

Để mở file .CNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CNT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft HTML Help Workshop
  • Help Workshop
  • Help Workshop
  • RealPlayer (
  • Microsoft Office
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .CNT

File .CNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.