ICANN

Định nghĩa ICANN là gì?

ICANNICANN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ICANN – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của “Internet Corporation Đối với tên miền và số.” Các ICANN là một công ty phi lợi nhuận đó là trách nhiệm bố trí địa chỉ IP và quản lý hệ thống tên miền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the ICANN? – Definition

Stands for “Internet Corporation For Assigned Names and Numbers.” The ICANN is an non-profit corporation that is responsible for allocating IP addresses and managing the domain name system.

Understanding the ICANN

Thuật ngữ liên quan

  • IBM Compatible
  • ICF

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm