Activation Key

Định nghĩa Activation Key là gì?

Activation KeyMã kích hoạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Activation Key – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một mã khóa kích hoạt phần mềm là một chuỗi các chữ cái và / hoặc số dùng để đăng ký hoặc kích hoạt một ứng dụng phần mềm. Bạn có thể nhận được một mã khóa kích hoạt khi bạn mua một chương trình phần mềm thương mại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Activation Key? – Definition

A software activation key is a string of letters and/or numbers used to register or activate a software application. You may receive an activation key when you purchase a commercial software program.

Understanding the Activation Key

Thuật ngữ liên quan

  • ACL
  • Active Cell

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm