SAT File

? Cách mở file .SAT? Những phần mềm mở file .SAT và sửa file lỗi. Convert Text SAT file sang định dạng khác.

.SAT File Extension

   

File name SAT File
File Type ACIS SAT 3D Model File
Nhà phát triển Spatial
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (34 Bình chọn)

File .SAT là file gì?

SAT là CAD Files – ACIS SAT 3D Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Spatial.

mô hình 3D được lưu trong định dạng mô hình rắn ACIS không gian của; lưu trữ thông tin hình học ba chiều trong một định dạng tập tin văn bản chuẩn; dùng để trao đổi dữ liệu 3D giữa nhiều hệ thống và được hỗ trợ bởi nhiều chương trình 3D CAD bao gồm thành phần 3D ACIS Modeler không gian của.

What is a SAT file?

3D model saved in Spatial’s ACIS solid modeling format; stores three-dimensional geometry information in a standard text file format; used for exchanging 3D data between multiple systems and is supported by many 3D CAD programs that include Spatial’s 3D ACIS Modeler component.

Cách mở .SAT file

Để mở file .SAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAT do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Autodesk Fusion 360
  • CADSoftTools ABViewer
  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • Spatial 3D ACIS Modeler
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • IMSI TurboCAD Pro

Chuyển đổi file .SAT

File .SAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.