FBE File

? Cách mở file .FBE? Những phần mềm mở file .FBE và sửa file lỗi. Convert N/A FBE file sang định dạng khác.

.FBE File Extension

   

File name FBE File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FBE là file gì?

FBE là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FBE file

Để mở file .FBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FBE do người dùng đóng góp.

  • FlexiBake
  • Firstbeat SPORTS
  • Firstbeat SPORTS

Chuyển đổi file .FBE

File .FBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.