Suspended ceiling

Định nghĩa Suspended ceiling là gì?

Suspended ceilingTrần treo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Suspended ceiling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trần nhẹ treo trên cáp và dây dẫn từ cấu trúc chi phí.

Definition – What does Suspended ceiling mean

Lightweight ceiling hung on cables or wires from the overhead structure.

Source: ? Business Dictionary