CVM File

? Cách mở file .CVM? Những phần mềm mở file .CVM và sửa file lỗi. Convert N/A CVM file sang định dạng khác.

.CVM File Extension

   

File name CVM File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CVM là file gì?

CVM là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .CVM file

Để mở file .CVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVM do người dùng đóng góp.

  • DkZ Studio
  • CONVAL
  • CONVAL
  • Application Curvimetre

Chuyển đổi file .CVM

File .CVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.