Datum

Định nghĩa Datum là gì?

DatumDữ kiện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Datum – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Cố định điểm mà từ đó một phép đo được thực hiện.

Definition – What does Datum mean

1. Fixed point from which a measurement is taken.

Source: ? Business Dictionary