DJL File

? Cách mở file .DJL? Những phần mềm mở file .DJL và sửa file lỗi. Convert N/A DJL file sang định dạng khác.

.DJL File Extension

   

File name DJL File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DJL là file gì?

DJL là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DJL file

Để mở file .DJL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DJL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DJL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DJL do người dùng đóng góp.

  • DAZ Studio
  • DJ2000
  • DJ2000

Chuyển đổi file .DJL

File .DJL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.