Drug store

Định nghĩa Drug store là gì?

Drug storeNhà thuốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Drug store – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe và y học. Khách hàng có thể mua cả over-the-counter và thuốc theo toa tại một cửa hàng thuốc. Nó không phải là không phổ biến cho các cửa hàng thuốc để thực hiện sản phẩm gia dụng thường xuyên được sử dụng khác và hàng hóa.

Definition – What does Drug store mean

A store that sells health care products and medicine. Customers can buy both over-the-counter and prescription medication at a drug store. It is not uncommon for drug stores to carry other frequently used household products and merchandise.

Source: ? Business Dictionary