EarMaster Essential

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download EarMaster Essential – NA

Phần mềm EarMaster Essential

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

EarMaster Essential là phần mềm gì?

EarMaster Essential là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của EarMaster Essential là Version NA (cập nhật NA)

Các phần mềm EarMaster là một chương trình dùng để huấn luyện tai, chủ yếu cho mục đích âm nhạc. Nghĩa là, nó có thể được sử dụng để giúp người dùng nhận thức tốt hơn ghi chú và tái tạo chúng, dù là thông qua ca hát hoặc chơi một nhạc cụ. EarMaster Essential là chương trình cốt lõi, mà không có các tính năng tiên tiến, nhưng với tất cả các chức năng chính: hai lựa chọn khác là EarMaster giáo viên và EarMaster Pro. Essential EarMaster được bán trên thị trường để người có sở thích, học âm nhạc trên một ngân sách, và về cơ bản những người mới đến đào tạo âm nhạc. Nó chỉ có 4 hoạt động bao gồm nhưng được đóng gói với 139 bài học luyện nghe, và cũng có một số giới hạn các bài tập tùy chỉnh trong bó của nó. Nó có thể được sử dụng bởi nhiều hơn một người cung cấp hai người sử dụng nó đang chia sẻ máy tính mà chương trình đã được cài đặt. Các hoạt động người dùng có thể truy cập vào EarMaster khái quát là những cho Interval So sánh, Interval Identification, Chord Identification, và nhịp điệu Sight-Reading. Các khóa học được cung cấp bìa cả các khóa học âm nhạc nói chung và nhạc jazz. Nó cũng cung cấp thống kê của người sử dụng cá nhân, một số số liệu thống kê chi tiết, và các tùy chọn để in ra kết quả đào tạo tai. Cả Windows và Mac OS X người dùng có thể cài đặt phần mềm.

What is EarMaster Essential?

The EarMaster software is a program used for ear training, primarily for musical purposes. That is, it can be used to help users better recognize notes and replicate them, whether through singing or playing an instrument. EarMaster Essential is the core program, without the advanced features but with all the key functions: the other two options are EarMaster Teacher and EarMaster Pro. EarMaster Essential is marketed to hobbyists, musical learners on a budget, and basically those new to musical training. It has only 4 included activities but is packed with 139 ear training lessons, and also has a limited number of custom exercises in its bundle. It can be used by more than one person provided the two persons using it are sharing the computer where the program was installed. The activities users can access on EarMaster Essential are those for Interval Comparison, Interval Identification, Chord Identification, and Rhythmic Sight-Reading. The courses supplied cover both general and jazz music courses. It also provides users’ personal statistics, some detailed stats, and options for printing out ear training results. Both Windows and Mac OS X users can install the software.

Các loại file được mở bởi EarMaster Essential

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm EarMaster Essential có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) EARTUT

Download EarMaster Essential

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg