EPP File

? Cách mở file .EPP? Những phần mềm mở file .EPP và sửa file lỗi. Convert N/A EPP file sang định dạng khác.

.EPP File Extension

   

File name EPP File
File Type 1TalaPhoto Project
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .EPP là file gì?

EPP là Data Files – 1TalaPhoto Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa danh sách hình ảnh, hình thu nhỏ, và định dạng đầu ra cho một dự án TalaPhoto; cửa hàng ảnh cho in ấn dễ dàng, e-mail, phát triển website, và tạo slideshow

What is a EPP file?

Contains the image list, thumbnails, and output format for a TalaPhoto project; stores photos for easy printing, e-mailing, website development, and slideshow creation

Cách mở .EPP file

Để mở file .EPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPP do người dùng đóng góp.

  • Canon Utilities Easy-PhotoPrint
  • EXTRA! X-treme
  • EXTRA! X-treme
  • Attachmate Software
  • Easy Poster Printer
  • Producer Application
  • Producer Application

Chuyển đổi file .EPP

File .EPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.