MBI File

? Cách mở file .MBI? Những phần mềm mở file .MBI và sửa file lỗi. Convert N/A MBI file sang định dạng khác.

.MBI File Extension

   

File name MBI File
File Type Multi-Bootable Information File
Nhà phát triển MagicISO
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MBI là file gì?

MBI là Disk Image Files – Multi-Bootable Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MagicISO.

Chứa thông tin cho phép một đĩa để bao gồm nhiều tùy chọn khởi động; có thể được tạo ra với MagicISO bằng cách mở ảnh Multi-Boot Editor và thêm các mục khởi động (file .BIF); thường được sử dụng để tạo đĩa CD hoặc DVD với các tùy chọn cài đặt hệ thống nhiều hoạt động.

What is a MBI file?

Contains information that enables a disc to include multiple boot options; can be created with MagicISO by opening the Multi-Boot Image Editor and adding boot items (.BIF files); often used for creating CDs or DVDs with multiple operating system installation options.

Cách mở .MBI file

Để mở file .MBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBI do người dùng đóng góp.

  • MyBookEditor3
  • IPM
  • IPM
  • Mulberry

Chuyển đổi file .MBI

File .MBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.