DED File

? Cách mở file .DED? Những phần mềm mở file .DED và sửa file lỗi. Convert N/A DED file sang định dạng khác.

.DED File Extension

   

File name DED File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DED là file gì?

DED là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DED file

Để mở file .DED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DED do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Dr.Engrave
  • Dr.Engrave

Chuyển đổi file .DED

File .DED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.