Wall to wall

Định nghĩa Wall to wall là gì?

Wall to wallVách tường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wall to wall – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trải dài suốt một căn phòng, hoặc bao gồm toàn bộ diện tích sàn.

Definition – What does Wall to wall mean

Stretching across a room, or covering the entire floor area.

Source: ? Business Dictionary