SUBLIME-PROJECT File

? Cách mở file .SUBLIME-PROJECT? Những phần mềm mở file .SUBLIME-PROJECT và sửa file lỗi. Convert Text SUBLIME-PROJECT file sang định dạng khác.

.SUBLIME-PROJECT File Extension

   

File name SUBLIME-PROJECT File
File Type Sublime Text Project File
Nhà phát triển Jon Skinner
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SUBLIME-PROJECT là file gì?

SUBLIME-PROJECT là Text Files – Sublime Text Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Jon Skinner.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Sublime Text, một trình soạn thảo văn bản được sử dụng để mã, đánh dấu, và văn xuôi; chứa các thiết lập dự án; JSON cấu hình; 1 tập tin của 2 tạo nên một dự án Tiêu Sublime, các tập tin khác là .SUBLIME-Workspace.

What is a SUBLIME-PROJECT file?

Project file created by Sublime Text, a text editor used for code, markup, and prose; contains the project settings; JSON configured; 1 file of 2 that makes up a Sublime Text project, the other file is .SUBLIME-WORKSPACE.

Cách mở .SUBLIME-PROJECT file

Để mở file .SUBLIME-PROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUBLIME-PROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUBLIME-PROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUBLIME-PROJECT do người dùng đóng góp.

  • Sublime Text

Chuyển đổi file .SUBLIME-PROJECT

File .SUBLIME-PROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.