ETB File

? Cách mở file .ETB? Những phần mềm mở file .ETB và sửa file lỗi. Convert N/A ETB file sang định dạng khác.

.ETB File Extension

   

File name ETB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ETB là file gì?

ETB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ETB file

Để mở file .ETB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ETB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ETB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ETB do người dùng đóng góp.

  • tools
  • HAVN AirTracer for MOTOTRBO
  • HAVN AirTracer for MOTOTRBO
  • Terminal Configuration Manager

Chuyển đổi file .ETB

File .ETB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.