FDF File

? Cách mở file .FDF? Những phần mềm mở file .FDF và sửa file lỗi. Convert N/A FDF file sang định dạng khác.

.FDF File Extension

   

File name FDF File
File Type 1Acrobat Forms Data Format
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (42 Bình chọn)

File .FDF là file gì?

FDF là Text Files – 1Acrobat Forms Data Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

định dạng tập tin văn bản sử dụng cho dữ liệu xuất khẩu từ các trường mẫu .PDF; thường nhỏ hơn so với các file PDF, vì họ chỉ chứa dữ liệu lĩnh vực hình thức, không phải toàn bộ hình thức; có thể được tạo ra trong Acrobat bằng cách chọn Nâng cao → Forms → Xuất Forms dữ liệu từ thanh menu.

What is a FDF file?

Text file format used for data exported from .PDF form fields; typically smaller than PDF files, because they only contain form field data, not the entire form; can be created in Acrobat by selecting Advanced→Forms→Export Forms Data from the menu bar.

Cách mở .FDF file

Để mở file .FDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FDF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Reader
  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .FDF

File .FDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.