Front office

Định nghĩa Front office là gì?

Front officeVăn phòng phía trước. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Front office – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ phận tiếp thị, bán hàng, và dịch vụ mà tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, và giữ liên lạc với back-office (hành chính) bộ phận để duy trì một dòng chảy hai chiều của thông tin.

Definition – What does Front office mean

Marketing, sales, and service departments that come in direct contact with the customers, and liaise with the back-office (administrative) departments to maintain a two-way flow of information.

Source: ? Business Dictionary