Gastroenteritis

Định nghĩa Gastroenteritis là gì?

GastroenteritisBịnh sưng dạ dày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gastroenteritis – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Viêm dạ dày và ruột gây ra thường có sự phá hoại của vi khuẩn nhất định hoặc virus, ngộ độc thực phẩm, hoặc bằng các chất độc hại ăn với thực phẩm bị ô nhiễm. triệu chứng chung của nó bao gồm đau bụng, tiêu chảy, sốt, nhức đầu, buồn nôn và nôn. Gây ra cũng bởi không dung nạp lactose.

Definition – What does Gastroenteritis mean

Inflammation of the stomach and the intestines caused usually be infestation of certain bacteria or viruses, food poisoning, or by toxic substances ingested with contaminated food. Its general symptoms include abdominal pain, diarrhea, fever, headache, nausea, and vomiting. Caused also by lactose intolerance.

Source: ? Business Dictionary