GFK File

? Cách mở file .GFK? Những phần mềm mở file .GFK và sửa file lỗi. Convert N/A GFK file sang định dạng khác.

.GFK File Extension

   

File name GFK File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GFK là file gì?

GFK là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GFK file

Để mở file .GFK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GFK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GFK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GFK do người dùng đóng góp.

  • RegioGraph

Chuyển đổi file .GFK

File .GFK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.