GJF File

? Cách mở file .GJF? Những phần mềm mở file .GJF và sửa file lỗi. Convert N/A GJF file sang định dạng khác.

.GJF File Extension

   

File name GJF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GJF là file gì?

GJF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GJF file

Để mở file .GJF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GJF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GJF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GJF do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • GaussView
  • GaussView
  • Microsoft Windows Operating System
  • Chemcraft

Chuyển đổi file .GJF

File .GJF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.