FCD File

? Cách mở file .FCD? Những phần mềm mở file .FCD và sửa file lỗi. Convert N/A FCD file sang định dạng khác.

.FCD File Extension

   

File name FCD File
File Type 1Virtual CD Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .FCD là file gì?

FCD là Disk Image Files – 1Virtual CD Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

What is a FCD file?

Uncompressed image of a CD-ROM created by Virtual CD versions 1 through 3; supported in later versions of Virtual CD, but saved in a different format.

Cách mở .FCD file

Để mở file .FCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FCD do người dùng đóng góp.

  • IsoBuster
  • PowerISO
  • PowerISO
  • WinArchiver
  • UltraISO Premium
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .FCD

File .FCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.