Grand opening

Định nghĩa Grand opening là gì?

Grand openingKhai trương. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Grand opening – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khai mạc chính thức của một doanh nghiệp hoặc vị trí mới. Thuật ngữ này được sử dụng để thu hút khách hàng bằng cách cảnh báo cho họ về việc mở cửa. Một số cửa hàng cung cấp các mặt hàng khuyến mãi đặc biệt hoặc giảm giá trong thời gian khai trương của doanh nghiệp.

Definition – What does Grand opening mean

Official opening of a business or new location. The term is used to attract customers by alerting them about the opening. Some stores offer special promotional items or discounts during the grand opening of the business.

Source: ? Business Dictionary