Return on capital employed (ROCE)

Định nghĩa Return on capital employed (ROCE) là gì?

Return on capital employed (ROCE)Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Return on capital employed (ROCE) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại đo lường theo đó các khoản đầu tư vốn thực hiện bởi một công ty này sau đó được đo liên quan đến khả năng sinh lợi của họ cũng như hiệu quả tổng thể của họ với.

Definition – What does Return on capital employed (ROCE) mean

A type of measurement whereby the capital investments made by a company are then measured with regard to their profitability as well as their overall efficiency.

Source: ? Business Dictionary