GSP File

? Cách mở file .GSP? Những phần mềm mở file .GSP và sửa file lỗi. Convert N/A GSP file sang định dạng khác.

.GSP File Extension

   

File name GSP File
File Type 1IMail Error Message File
Nhà phát triển Ipswitch
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (26 Bình chọn)

File .GSP là file gì?

GSP là Web Files – 1IMail Error Message File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ipswitch.

Tập tin gửi qua Imail Server, một chương trình máy chủ email được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa; chứa một thông báo lỗi hoặc cờ chỉ ra một vấn đề với việc cung cấp email; thường được tạo ra bởi các bưu điện mail server.

What is a GSP file?

File sent by IMail Server, an email server program used by small to medium-sized businesses; contains an error message or flag indicating a problem with the email delivery; typically generated by the mail server postmaster.

Cách mở .GSP file

Để mở file .GSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSP do người dùng đóng góp.

  • Ipswitch IMail Server
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization
  • AVS Image Converter
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .GSP

File .GSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.