Harmonized sales tax (HST)

Định nghĩa Harmonized sales tax (HST) là gì?

Harmonized sales tax (HST)Thuế bán hàng hài hoà (HST). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Harmonized sales tax (HST) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thuế Canada kết hợp thuế hàng hóa và dịch vụ với thuế doanh thu tỉnh. thuế tiêu thụ hài hòa là nỗ lực của Canada để tạo ra một hệ thống thuế hiệu quả hơn mà không tăng thuế bán hàng.

Definition – What does Harmonized sales tax (HST) mean

Canadian tax that combines the goods and services tax with the provincial sales tax. Harmonized sales tax is Canada’s attempt to create a more efficient tax system without increasing sales tax.

Source: ? Business Dictionary