Sonata CD Ripper

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Sonata CD Ripper – NA

Phần mềm Sonata CD Ripper

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Sonata CD Ripper là phần mềm gì?

Sonata CD Ripper là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Sonata CD Ripper là Version NA (cập nhật NA)

Sonata CD Ripper là một ứng dụng được bao gồm trong phần mềm Sonata Âm nhạc Server. Sonata Âm nhạc Server cung cấp cho người dùng một chương trình mà tùy viên siêu dữ liệu để các ca khúc, bao gồm các lĩnh vực nhiều hơn bình thường. Trong trường hợp siêu dữ liệu thông thường bao gồm album, thể loại và nghệ sĩ, phần mềm cung cấp các lĩnh vực siêu dữ liệu khác như thời gian (60, 70, vv), cụ (guitar, piano, vv) và nghệ sĩ solo. Phần mềm này thực sự bao gồm 18 trường siêu dữ liệu được nạp sẵn, đó là hoàn toàn có thể chỉnh sửa. Có gì phương tiện này là người dùng có tùy chọn để thêm hoặc các lĩnh vực xóa như họ cho là necessary.Aimed tại chủ yếu ở chơi và tổ chức âm nhạc cổ điển kết xuất trong một định dạng kỹ thuật số, phần mềm tương tự như vậy hỗ trợ các file âm thanh khác. Sonata CD Ripper (RipCD tùy chọn trong cửa sổ chính), một khi phát động, sẽ tiếp tục rip đĩa CD mà hiện tại đang đưa vào đĩa CD / DVD được kết nối với máy PC. Các ứng dụng sẽ tìm kiếm trên Internet cho tất cả các siêu dữ liệu liên quan trước khi bắt đầu quá trình trích xuất. Trong trường hợp ứng dụng không phát hiện kết nối Internet, nó sẽ đẩy đĩa CD mà không cần trích xuất. Khi CD được chèn một lần nữa, nó sẽ bắt đầu quá trình trích xuất mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu trên các lĩnh vực siêu dữ liệu; trong trường hợp này, thông tin cho tách CD sẽ chỉ hiển thị số track (Track 1, Track 2, Track 3 và vân vân); và CD xé sẽ được phân loại theo “Không biết.”

What is Sonata CD Ripper?

Sonata CD Ripper is an application that is included in the software Sonata Music Server. Sonata Music Server provides the user with a program that attaches metadata to the tracks, covering more fields than usual. Where usual metadata consist of album, genre and artist, the software provides other metadata fields such as period (60s, 70s, etc.), instrument (guitar, piano, etc.) and soloist. The software actually includes 18 pre-loaded metadata fields, which are fully editable. What this means is that the user has the option to add or delete fields as they deem necessary.Aimed at primarily at playing and organizing classical music rendered in a digital format, the software likewise supports other audio files. The Sonata CD Ripper (RipCD option in the main window), once launched, will go on to rip the CD that is currently inserted into the CD/DVD player that is connected to the PC. The application will search the Internet for all relevant metadata before starting the ripping process. In the event that the application does not detect an Internet connection, it will eject the CD without ripping. When the CD is inserted again, it will start the ripping process without providing any data on the metadata fields; in which case, information for the ripped CD will only display track numbers (Track 1, Track 2, Track 3 and so on); and the ripped CD will be categorized under “Unknown.”

Các loại file được mở bởi Sonata CD Ripper

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Sonata CD Ripper có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Sonata CD Ripper

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg