HTK File

? Cách mở file .HTK? Những phần mềm mở file .HTK và sửa file lỗi. Convert N/A HTK file sang định dạng khác.

.HTK File Extension

   

File name HTK File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HTK là file gì?

HTK là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HTK file

Để mở file .HTK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HTK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HTK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HTK do người dùng đóng góp.

  • Winamp
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro
  • Winamp Detector Plug-in
  • uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  • Winamp PL
  • Winamp PL

Chuyển đổi file .HTK

File .HTK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.