HXM File

? Cách mở file .HXM? Những phần mềm mở file .HXM và sửa file lỗi. Convert N/A HXM file sang định dạng khác.

.HXM File Extension

   

File name HXM File
File Type Descent 2 Resource Modification
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .HXM là file gì?

HXM là Game Files – Descent 2 Resource Modification, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Thay thế các yếu tố trong file DESCENT2.HAM; được sử dụng để thay đổi các đối tượng, chẳng hạn như robot, xuất hiện trong các trò chơi; phải được tạo ra cho các cấp cá nhân

What is a HXM file?

Replaces elements in the DESCENT2.HAM file; used for modifying objects, such as robots, that appear in the game; must be created for individual levels

Cách mở .HXM file

Để mở file .HXM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HXM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HXM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HXM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .HXM

File .HXM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.