IFV File

? Cách mở file .IFV? Những phần mềm mở file .IFV và sửa file lỗi. Convert N/A IFV file sang định dạng khác.

.IFV File Extension

   

File name IFV File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IFV là file gì?

IFV là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .IFV file

Để mở file .IFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFV do người dùng đóng góp.

  • DVRPlayer Applications
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • AAMCO DirectTech ComputerSystem

Chuyển đổi file .IFV

File .IFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.