IMM File

? Cách mở file .IMM? Những phần mềm mở file .IMM và sửa file lỗi. Convert N/A IMM file sang định dạng khác.

.IMM File Extension

   

File name IMM File
File Type iMindMap Map File
Nhà phát triển ThinkBuzan
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .IMM là file gì?

IMM là Page Layout Files – iMindMap Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ThinkBuzan.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi iMindMap, một ứng dụng giúp người dùng tổ chức não phiên; chứa bản đồ về ý tưởng trung tâm của người dùng, với các ngành tùy chọn, sơ đồ, bản phác thảo, và văn bản; bao gồm phong cách, chẳng hạn như mặc định, Deep Blue, Inspiration, Creative, và tác động; có thể được xuất ra dưới dạng một file .PDF.

What is a IMM file?

Map file used by iMindMap, an application that helps users organize brainstorming sessions; contains a map of the user’s central idea, with optional branches, flowcharts, sketches, and text; includes styles, such as Default, Deep Blue, Inspiration, Creative, and Impact; can be exported as a .PDF file.

Cách mở .IMM file

Để mở file .IMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMM do người dùng đóng góp.

  • ThinkBuzan iMindMap
  • Buzan’s iMindMap
  • Buzan’s iMindMap
  • IMoments
  • IncrediMail
  • DP-Book
  • DP-Book

Chuyển đổi file .IMM

File .IMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.