Indemnify

Định nghĩa Indemnify là gì?

IndemnifyMiễn Trách Nhiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indemnify – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để bảo vệ người khác khỏi bị mất hoặc hư hỏng.

Definition – What does Indemnify mean

To protect another person against loss or damage.

Source: ? Business Dictionary