Ingress Traffic

Định nghĩa Ingress Traffic là gì?

Ingress TrafficIngress giao thông. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ingress Traffic – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Ingress giao thông bao gồm tất cả các thông tin liên lạc dữ liệu và lưu lượng mạng có nguồn gốc từ các mạng bên ngoài và dành cho một nút trong mạng host. Ingress giao thông có thể là bất kỳ hình thức giao thông có nguồn nằm trong một mạng lưới bên ngoài và có nơi cư trú bên trong mạng host. Ingress giao thông có thể từ tất cả các ứng dụng truy cập thông qua một máy chủ từ xa hoặc qua Internet.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hôm nay, gần như tất cả các mạng được kết nối với một số mạng bên ngoài, mạng Internet hoặc một hệ thống tự trị. Các kết nối đa dạng và giao tiếp giữa chúng tạo ra các gói dữ liệu chảy vào và ra khỏi mạng. Ingress giao thông là tất cả lưu lượng khởi xướng tại một địa điểm từ xa và bên ngoài hoặc trong một mạng không thuộc mạng lưới máy chủ. Ingress giao thông cũng phải được hướng vào một phân khúc hoặc nút cài đặt trong mạng host. Bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web, ứng dụng hoặc một tiện ích trên Internet, lưu lượng thấm chảy về phía hệ thống của người dùng đó bởi vì đó thực người dùng truy cập được lưu trữ trên một mạng bên ngoài. giao thông Egress là mặt trái của giao thông xâm nhập. Egress được tất cả lưu lượng được truyền trực tiếp đến mạng bên ngoài và có nguồn gốc từ bên trong mạng host.

What is the Ingress Traffic? – Definition

Ingress traffic is composed of all the data communications and network traffic originating from external networks and destined for a node in the host network. Ingress traffic can be any form of traffic whose source lies in an external network and whose destination resides inside the host network. Ingress traffic can be from all applications accessed via a remote server or over the Internet.

Understanding the Ingress Traffic

Today, almost all internetworks are connected to some external network, the Internet or an autonomous system. The diverse connectivity and communication among them creates data packets flowing in and out of the network. Ingress traffic is all traffic initiated at a remote and external location or within a network not under the host network. Ingress traffic must also be directed toward a segment or node installed in the host network. Whenever users access a website, application or a utility over the Internet, the ingress traffic flows towards that user’s system because that entity the user accessed is hosted on an external network. Egress traffic is the reverse of ingress traffic. Egress is all traffic is directed towards an external network and originated from inside the host network.

Thuật ngữ liên quan

  • Node
  • Egress Traffic
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send
  • Presence

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm