IQF File

? Cách mở file .IQF? Những phần mềm mở file .IQF và sửa file lỗi. Convert N/A IQF file sang định dạng khác.

.IQF File Extension

   

File name IQF File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IQF là file gì?

IQF là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .IQF file

Để mở file .IQF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IQF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IQF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IQF do người dùng đóng góp.

  • Aspen IQ

Chuyển đổi file .IQF

File .IQF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.