Quick Bid

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Quick Bid – NA

Phần mềm Quick Bid

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Quick Bid là phần mềm gì?

Quick Bid là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Quick Bid là Version NA (cập nhật NA)

Phần mềm dự thầu nhanh là một ứng dụng xây dựng lập dự toán cho phép ước lượng để sản xuất thầu có lợi nhuận với chi phí nguyên liệu và lao động chính xác. Nó cho phép điều chỉnh nhanh chóng hồ sơ dự thầu mà kết quả trong tính toán lại các thay đổi phụ lục vào phút chót. Do đó, các nhà thầu có thể làm tăng thắng thầu và có được lợi nhuận cao hơn. Nó cũng có tính năng giảm những sai lầm nhập dữ liệu và các lỗi tính toán. Bid nhanh cho phép người dùng đấu thầu tránh quá thấp hoặc quá cao bằng cách biết chi phí của các công việc trước khi gửi nó. Bên cạnh đó, nó cũng có thể giúp người sử dụng lao động sản xuất tinh chỉnh; đánh giá thông tin chi phí chi tiết; phá vỡ lao động của phi hành đoàn, đơn vị, giá cả, giá trọn gói, sản xuất, hoặc do con người ngày; phân tích, tỷ lệ lao động, đơn đặt hàng thay đổi vật chất; và thêm chi phí gián tiếp và trực tiếp, dự phòng và bất kỳ điều kiện đặc biệt. Hơn nữa, chương trình cung cấp quyền truy cập vào thư viện của hội rằng cửa hàng điều kiện cụ thể thông tin vật liệu và lao động sản xuất với một nhấp chuột vào một nút. Nó cũng có thể xuất dữ liệu giá cả cho các chương trình chiếm nhiều bên thứ 3. Bên cạnh đó, nó cho phép người sử dụng để nộp và nhận yêu cầu báo giá vật liệu từ nhà cung cấp một cách nhanh chóng qua tính năng email của nó được gọi là EQuote. Do đó, người dùng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

What is Quick Bid?

The Quick Bid software is a construction estimating application that enables estimators to produce profitable bids with the precise material and labor costs. It allows quick adjustment of bids which results in the recalculation of last-minute addendum changes. Hence, contractors may increase bid wins and acquire higher profits. It also features reduction of the data-entry mistakes and calculation errors. Quick Bid enables users to avoid bidding too low or too high by knowing the cost of the job before submitting it. In addition, it can also help users fine-tune labor production; evaluate detailed cost information; break down labor by crew, unit, price, lump sum price, production, or man-days; analyze material, labor rates, change orders; and add indirect and direct expenses, contingencies and any special conditions. Moreover, the program provides access to a library of assemblies that store condition specific material information and labor production with a click of a button. It can also export pricing data to several 3rd-party accounting programs. Furthermore, it allows users to submit and receive material quote requests from suppliers quickly via its email feature called EQuote. Thus, users can save a lot of time.

Các loại file được mở bởi Quick Bid

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Quick Bid có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) QBAQBPQBQ

Download Quick Bid

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg