ARK File

? Cách mở file .ARK? Những phần mềm mở file .ARK và sửa file lỗi. Convert N/A ARK file sang định dạng khác.

.ARK File Extension

   

File name ARK File
File Type 1PowerDesk Pro Archive
Nhà phát triển ARK11
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (16 Bình chọn)

File .ARK là file gì?

ARK là Compressed Files – 1PowerDesk Pro Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ARK11.

Tập tin lưu trữ tạo ra với các CP / M tiện ích “ARK11.COM,” một tập tin chương trình nén lỗi thời cho MS-DOS; chứa một nhóm các tập tin lưu lại dưới dạng một tài liệu nén duy nhất; có thể được trích xuất bằng PowerDesk Pro.

What is a ARK file?

File archive created with the CP/M utility “ARK11.COM,” an outdated file compression program for MS-DOS; contains a group of files saved as a single compressed archive; can be extracted using PowerDesk Pro.

Cách mở .ARK file

Để mở file .ARK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ARK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ARK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ARK do người dùng đóng góp.

  • PowerDesk
  • Ontrack ZipMagic
  • Ontrack ZipMagic
  • Media Player Classic
  • My PowerDesk
  • OpenBook
  • OpenBook

Chuyển đổi file .ARK

File .ARK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.