SPS File

? Cách mở file .SPS? Những phần mềm mở file .SPS và sửa file lỗi. Convert Text SPS file sang định dạng khác.

.SPS File Extension

   

File name SPS File
File Type
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (22 Bình chọn)

File .SPS là file gì?

SPS là Data Files – , dưới định dạng Text được phát triển bởi IBM.

Cách mở .SPS file

Để mở file .SPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPS do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS Products – Statistics Common
  • SPSS
  • SPSS
  • SyncBack
  • PASW Statistics
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD

Chuyển đổi file .SPS

File .SPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.