iSCSI

Định nghĩa iSCSI là gì?

iSCSIiSCSI. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ iSCSI – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của “Internet Small Computer Systems Interface.” iSCSI là một phần mở rộng của giao diện lưu trữ SCSI tiêu chuẩn cho phép các lệnh SCSI được gửi qua mạng IP dựa. Nó cho phép các máy tính để ổ cứng truy cập qua mạng giống như cách họ sẽ truy cập vào một ổ đĩa được kết nối trực tiếp với máy tính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the iSCSI? – Definition

Stands for “Internet Small Computer Systems Interface.” iSCSI is an extension of the standard SCSI storage interface that allows SCSI commands to be sent over an IP based network. It enables computers to access hard drives over a network the same way they would access a drive that is directly connected to the computer.

Understanding the iSCSI

Thuật ngữ liên quan

  • ISA
  • ISDN

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm