James M. Buchanan Jr.

Định nghĩa James M. Buchanan Jr. là gì?

James M. Buchanan Jr.James M. Buchanan Jr.. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ James M. Buchanan Jr. – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chuyên gia kinh tế và giáo viên người đoạt giải Nobel kinh tế năm 1986 với lý thuyết lựa chọn công khai của Người, trong đó xem xét các quyết định chính trị. Ông sinh ra ở Tennessee vào năm 1919 và lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Chicago vào năm 1948. Buchanan giảng dạy tại các trường đại học khác nhau.

Definition – What does James M. Buchanan Jr. mean

An economist and teacher who won the Nobel Prize for economics in 1986 with his public choice theory, which examined political decisions. He was born in Tennessee in 1919 and earned his PhD at the University of Chicago in 1948. Buchanan taught at several different universities.

Source: ? Business Dictionary