KCI File

? Cách mở file .KCI? Những phần mềm mở file .KCI và sửa file lỗi. Convert N/A KCI file sang định dạng khác.

.KCI File Extension

   

File name KCI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .KCI là file gì?

KCI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .KCI file

Để mở file .KCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KCI do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .KCI

File .KCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.