SFV File

? Cách mở file .SFV? Những phần mềm mở file .SFV và sửa file lỗi. Convert Text SFV file sang định dạng khác.

.SFV File Extension

   

File name SFV File
File Type Simple File Verification File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (84 Bình chọn)

File .SFV là file gì?

SFV là Misc Files – Simple File Verification File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng đồng bằng dữ liệu văn bản checksum cho một tập tin, thư mục, hoặc ổ đĩa cho biết những dữ liệu nó chứa; có thể được sử dụng để kiểm tra các tập tin bị hỏng, file bị mất, hoặc các tập tin có kích thước sai.

What is a SFV file?

Stores plain text checksum data for a file, folder, or disk that indicates what data it contains; can be used to check for corrupt files, missing files, or files of the wrong size.

Cách mở .SFV file

Để mở file .SFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFV do người dùng đóng góp.

  • Check SFV
  • QuickSFV
  • QuickSFV
  • Code Sector TeraCopy
  • Traction SFV Checker
  • MooSFV
  • MooSFV
  • SlavaSoft FSUM
  • SuperSFV
  • checkSum+

Chuyển đổi file .SFV

File .SFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.