MDF File

? Cách mở file .MDF? Những phần mềm mở file .MDF và sửa file lỗi. Convert N/A MDF file sang định dạng khác.

.MDF File Extension

   

File name MDF File
File Type 1Media Disc Image File
Nhà phát triển Alcohol Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (478 Bình chọn)

File .MDF là file gì?

MDF là Disk Image Files – 1Media Disc Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alcohol Software.

tập tin một MDF là một hình ảnh đĩa cứu bởi một chương trình authoring đĩa như Alcohol 120%. Nó lưu trữ các dữ liệu đĩa CD hoặc DVD thực tế, trong khi các tiêu đề và theo dõi thông tin được lưu trữ trong một file .MDS tương ứng. MDF tập tin tương tự như file .ISO, nhưng được lưu trong một định dạng khác nhau.

What is a MDF file?

An MDF file is a disc image saved by a disc authoring program such as Alcohol 120%. It stores the actual CD or DVD disc data, while the header and track information is stored in a corresponding .MDS file. MDF files are similar to .ISO files, but are saved in a different format.

Cách mở .MDF file

Để mở file .MDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDF do người dùng đóng góp.

  • PowerISO
  • Alcohol 120%
  • Alcohol 120%
  • CyberLink PowerDVD 17
  • MagicISO
  • Smart Projects IsoBuster
  • Smart Projects IsoBuster
  • DT Soft DAEMON Tools
  • H+H Software Virtual CD

Chuyển đổi file .MDF

File .MDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.